DISTOPÍA: ALGUNHAS BASES MODERNAS DUNHA IMAXINACIÓN VIOLENTA

Rebeca Baceiredo Pérez

Resumo


Apélase á innovación como fonte de progreso: a imaxinación como facultade, en principio denostada na tradición Moderna, fronte ao entendemento, baseado na figura do Mesmo e na memoria, é agora recuperada como motor social. Ora ben, tralos enunciados agóchase a perspectiva economicista e unha liña conceptual que vinculou dende a súa orixe a imaxinación ao principio de realidade, á súa constitución e á súa perpetuación. A racionalidade capitalista permanece.


Palabras clave


Imaxinación, Modernidade, innovación, Homo aeconomicus, capitalismo, memoria.

Texto completo:

PDF

Citas


Deleuze, Gilles (1953), Empirismo y subjetividad, Editorial Gedisa, Barcelona 2007.

Deleuze, Gilles et Guattari, Félix (1980), Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-Textos, Valencia, 2006.

Foucault, Michel (2004), Nacimiento de la biopolítica. Curso en el College de France: 1978-1979, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.

Gardner, Howard et Davs, Katie (2014), La Generación App, Ed. Paidós, Barcelona, 2014.

Gombrich, Ernst (1982), La imagen y el ojo, Alianza Editorial, Madrid, 1987.

Hume, David (1739), Tratado de la naturaleza humana, Servicio de publicaciones de la Diputación de Albacete, Librosenlared, Albacete, 2001.

Lewellen, Ted (1983), Introducción a la antropología política, Ediciones Bella, Barcelona, 2009.

Mason, Paul (2015), Postcapitalismo, Ed. Paidós, Madrid, 2016.


##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##

logo uvigo

Cómaros. Revista Interdisciplinar de Pensamento Galego
ISSN: 2529-9034

Licencia de Creative Commons

Cómaros. Revista Interdisciplinar de Pensamento Galego is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.