SHOLA Y ANGELIÑO, APROXIMACIÓN DE BERNARDO ATXAGA Á LINGUA GALEGA

Patricia Arias Chachero

Resumo


En Shola y Angeliño, o escritor vasco Bernardo Atxaga realiza un coidado e intelixente exercicio de tradución. O galego sérvelle de base para caracterizar os personaxes deste recoñecido volume da literatura infantil en castelán e para reflexionar sobre os prexuízos e a importancia de respectar a riqueza cultural e lingüística.


Palabras clave


lingua galega, literatura vasca, literatura infantil, Shola y Angeliño, Bernardo Atxaga.

Texto completo:

PDF

Citas


ALDEKOA, I. (2004), Historia de la literatura vasca, Donostia: Erein.

ALLARCOS L. E. (1994), Gramática de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe.

ATXAGA, B. (1992), Memorias dunha vaca, Madrid: Ediciones SM.

ATXAGA, B. (1995), Shola y los leones, Madrid: Ediciones SM.

ATXAGA, B. (1996), Un espía chamado Sara, Madrid: Ediciones SM.

ATXAGA, B. (2005), Shola y los jabalíes, Madrid: Ediciones SM.

ATXAGA, B. (2006), Shola y Angeliño, Madrid: Ediciones SM.

BLANCO, L.; GARCÍA, C. (1998), El castellano de Galicia, Madrid, Grupo Anaya.

FREIXEIRO MATO, X. R. (1999), Gramática da lingua galega III. Semántica, Vigo: Edicións A Nosa Terra.

GARCÍA, C. (1976): "Interferencias lingüísticas entre gallego y castellano", Revista Española de Lingüística, xullo-decembro, pp. 327-343, Madrid, Sociedad Española de Lingüística.

OLAZIREGI ALUSTIZA, M. J. (2001), Leyendo a Bernardo Atxaga, Zarautz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.


##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##

logo uvigo

Cómaros. Revista Interdisciplinar de Pensamento Galego
ISSN: 2529-9034

Licencia de Creative Commons

Cómaros. Revista Interdisciplinar de Pensamento Galego is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.